Nasz zespół

 
 

Michał Jasieński

pictureAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i podstaw filozofii i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metod dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

 

Bartłomiej Kaszyk

Student MBA w National Louis University oraz Financial Management w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University. Finalista Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza, alumn Akademii Mediów Fundacji PAGA oraz stypendysta fundacji Młodzież Edukacja Przyszłość. Obecnie zajmuje się analizą procesu przekształceń prawno-organizacyjnych polskich szpitali oraz publikuje artykuły naukowe na ten temat. Członek zespołu Młodzi Reformują Polskę, zajmuje się opracowaniem planu reform sektora ochrony zdrowia. Jest zawodnikiem siatkarskiego klubu GKPS Gorlice.

 

Karolina Rozmus

Świeżo upieczona absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Obecnie asystentka naukowo-dydaktyczna również w WSB-NLU. Młodszy pracownik naukowy przy projekcie Reinvent Business Model Innovation – transformacja MSP w sektorach kreatywnych poprzez innowacje modelu biznesowego.  Uczestniczyła w programach w ramach wymiany studenckiej w Navarra University w Hiszpani oraz Jinan University w Chinach.  Do jej zainteresowań należy rozwój osobisty, pozytywna psychologia, psychologia w zarządzaniu, modele biznesowe, przedsiębiorczość, obsługa klienta, komunikacja międzykulturowa oraz zastosowanie różnic kulturowych w reklamach.

 

Magdalena Rzeźnik

 Studia pierwszego stopnia ukończyła w WSB-NLU w Nowym Sączu, a magisterium uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Wydział Zarządzania). Od ukończenia studiów, aż do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Początkowo jako Kierownik Dziekanatu Uczelni, następnie jako Kierownik Działu Rekrutacji i Informacji, a potem Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Obecnie związana jest z projektem " Reinvent Business Model Innovation – transformacja MSP w sektorach kreatywnych poprzez innowacje modelu biznesowego", gdzie rozpoczęła swoją przygodę jako pracownik naukowy. Lubi wyzwania i nowe doświadczenia.

 

Anna Ujwary-Gil

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Trener w projekcie „Innowacyjność i współpraca - symbioza nauki i biznesu" realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania. Od dziesięciu lat organizatorka cykli ogólnopolskich Seminariów Naukowych Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie. Autorka dwóch książek oraz redaktor naukowy, ponadto artykułów z zakresu kapitału wiedzy, metod jego pomiaru i rozwoju zdolności twórczych człowieka. W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w 2009 w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową przyznaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za monografie opublikowane w latach 2007-2009.
Obszar zainteresowań
Zarządzanie wiedzą, prowadzenie audytu wiedzy w przedsiębiorstwie, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, metody i pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie innowacjami, heurystyka (metodologia twórczego rozwiązywania problemów), psychologia twórczości.

 

ZAPRZYJAŹNIENI WSPÓŁPRACOWNICY CENTRUM INNOWATYKI


Alicja Wojnarowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Początkowo zatrudniona w WSB - NLU jako pracownik Dziekanatu, następnie Asystent Sekretarza Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, aktualnie Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Zawodowo zajmuje się planowaniem obron studentów, natomiast prywatnie główne zainteresowania to zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w wolnych chwilach układanie puzzli oraz spędzanie czasu w ogrodzie.

 

Wojciech Trojanowski

 

 Uzyskał tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Aktualnie zatrudniony w WSB-NLU w Nowym Sączu w dziale IT jako programista PHP, JavaScript i MSSQL. Interesuje się matematyką, programowaniem gier oraz tworzeniem muzyki elektronicznej. W wolnych chwilach spędza czas z rodziną.