Warsztaty w firmach Inwazja Innowacji

 
 

Aktualny projekt nie przewiduje realizacji bezpłatnych warsztatów wyjazdowych w siedzibach firm.
Firmy zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swoich siedzibach prosimy o kontakt: centrum.innowatyki@wsb-nlu.edu.pl

W ramach projektu "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu" (2010-2012) Centrum Innowatyki oferowało bezpłatne warsztaty wyjazdowe w siedzibach firm na indywidualne zamówienia ze strony firm i innych instytucji w okresie od maja 2010 r. do grudnia 2011 r.

W trakcie warsztatów, skierowanych do średniego szczebla menedżerskiego oraz pracowników zespołów badawczo-rozwojowych, prezentowane były praktyczne sposoby stosowania różnych metod zarządzania innowacyjnością. Ponadto, podkreślano znaczenie rozwijania w firmie kultury organizacyjnej, która promuje kreatywne myślenie pracowników i kadry menedżerskiej. Podczas zajęć, słuchacze, pracujący pojedynczo lub w podgrupach, aktywizowani byli do:

• tworzenia haseł reklamowych wg metody słów losowych,
• analizowania charakteru swojej pracy dzięki metodzie „imaginization” (wg Garetha Morgana),
• analizowania wybranego produktu metodą pytań Osborna oraz metodą "podszywania się", czyli "zmieniania Ego"
• zgłaszania pomysłów podczas burzy mózgów według metody Gordona,
• poszukiwania nowatorskich rozwiązań według metody "wachlarza pomysłów"
• uczestniczenia w naradzie z zastosowaniem metody „6 myślących kapeluszy” według Edwarda de Bono.

Optymalna wielkość grupy uczestniczącej w zajęciach to 10-40 osób. Zajęcia prowadzone były przez dra Michała Jasieńskiego (koordynatora merytorycznego projektu) oraz mgr Magdalenę Rzeźnik (opiekuna Centrum Innowatyki).