Szkolenia z innowacyjności

 

Szkolenia z innowacyjności, to komercyjna oferta obejmująca cztery moduły tematyczne.  Przewidywane jest również przygotowanie wyspecjalizowanych bloków tematycznych, na zamówienie firm lub instytucji. Prosimy o kontakt na adres centrum.innowatyki@wsb-nlu.edu.pl

Moduł 1: „Budowanie klimatu dla innowacyjności i trening umiejętności twórczych“ (wybór z tematów: zarządzanie innowacjami w firmie; pro-innowacyjne zachowania organizacyjne, tworzenie zespołów, przywództwo; komunikacja międzykulturowa; kapitał ludzki i pro-innowacyjne zarządzanie procesami).

Moduł 2: „Finansowanie działalności innowacyjnej i wprowadzanie produktu na rynek“ (wybór
z tematów: ocena szans sukcesu i ryzyka porażki innowacji; komercjalizacja innowacji; marketing produktu innowacyjnego; biznes plan i budżet projektu innowacyjnego).

Moduł 3: „Budowanie i ochrona kapitału intelektualnego firmy” (wybór z tematów: zarządzanie informacją i bazy danych; analiza cytacji i patentów, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną; statystyka i analiza zjawisk ilościowych).

Moduł 4: „Kreatywność – analiza przypadków w architekturze, grafice, muzyce i literaturze” (np. architektura, grafika, muzyka, literatura).

Uczestnik szkolenia może być:

  • menedżerem;
  • pracownikiem administracji publicznej;
  • przedsiębiorcą;
  • pracownikiem (administracyjnym lub akademickim) uczelni wyższych;
  • pracownikiem firmy lub instytucji;
  • studentem;
  • absolwentem szkoły wyższej (do roku od daty ukończenia studiów);
  • uczniem klasy maturalnej.