Szkolenia z innowacyjności

 
 

Program szkoleń 

Moduł 1: „Budowanie klimatu dla innowacyjności i trening umiejętności twórczych“
- wybór z tematów: zarządzanie innowacjami w firmie; pro-innowacyjne zachowania organizacyjne, tworzenie zespołów, przywództwo; komunikacja międzykulturowa; kapitał ludzki i pro-innowacyjne zarządzanie procesami.

Moduł 2: „Finansowanie działalności innowacyjnej i wprowadzanie produktu na rynek“
- wybór
z tematów: ocena szans sukcesu i ryzyka porażki innowacji; komercjalizacja innowacji; marketing produktu innowacyjnego; biznes plan i budżet projektu innowacyjnego.

Moduł 3: „Budowanie i ochrona kapitału intelektualnego firmy”
- wybór z tematów: zarządzanie informacją i bazy danych; analiza cytacji i patentów, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną; statystyka i analiza zjawisk ilościowych.

Moduł 4: „Kreatywność – analiza przypadków w architekturze, grafice, muzyce i literaturze”
- np. architektura, grafika, muzyka, literatura.