Cykl konferencji

 
 

Rekrutacja

W dniu 17 maja 2014 r. zorganizowaliśmy ostatnią konferencję z drugiego cyklu konferencji pt. „Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości“.


Uczestnikami konferencji mogą być:

  • nauczyciele akademiccy (wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i klastrów);
  • pracownicy administracyjni (wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i klastrów);
  • studenci i słuchacze;
  • przedsiębiorcy;
  • pracownicy firm;
  • pracownicy administracji publicznej.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

  • Przynależność do jednej z grup beneficjantów;
  • Wypełnienie elektronicznego zgłoszenia;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów projektowych.

 

UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SESJACH TEMATYCZNYCH I WYKŁADACH, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, CATERING ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH INTEGRACYJNYCH.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:

Centrum Innowatyki WSB-NLU, pokój C233
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. +48-18-44-99-470+48-18-44-99-470
fax. 18-44-99-214
e-mail: centrum.innowatyki@wsb-nlu.edu.pl