Cykl konferencji

 

PROJEKT "KULTURA INNOWACJI - BUDOWANIE NOWEJ JAKOŚCI" (2012-2014)

KONFERENCJA "NAUKOMETRIA I NAUKI O ZARZĄDZANIU DLA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” - 17 MAJA 2014 R.

Program konferencji (w wersji do wydruku)

8:30 – 9:15 – rejestracja, hall budynek C

Sesja w auli 010/C
                   
Wiktor Patena (Rektor, Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Nowy Sącz)
Michał Jasieński (Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Nowy Sącz) „O naukometrii dla przedsiębiorców i menedżerów“
Krzysztof Klincewicz (Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji, Uniwersytet Warszawski) „Bibliometria jako źródło inspiracji dla tworzenia nowych rozwiązań technicznych“
Krzysztof Krzysztofiak
(Wiceprezes Zarządu, Krakowski Park Technologiczny, Kraków) „Inteligentne specjalizacje: szansa na skuteczną koncentrację czy kolejny mit polityki gospodarczej?“

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa


Karolina Rozmus (Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Nowy Sącz) „Niedoceniona moc nawyku: jak nowe, wyuczone schematy zachowań organizacyjnych mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy“
Joanna Bubała (i3D sp. z o.o., Gliwice) „Czy wirtualna rzeczywistość jest innowacyjna? Przykład firmy i3D”
Marina Candi (Director of the Center for Research on Innovation and Entrepreneurship, School of Business, Reykjavik University, Iceland) „Reinventing place: How a city turned itself around“
Kjartan Sigurðsson (School of Business, Reykjavik University, Iceland) „Socially responsible business model innovation as a driver for service innovation in SMEs“
Aleksandra Szulczewska–Remi
(Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości“

13:45 – 14:30 – obiad
14:30 – 15:00 – przejazd do siedziby Brainville (transport zapewniony)
15:05 – rozpoczęcie sesji w Brainville


Joanna Sosnowska (Gazeta.pl, Warszawa) "Wiersze z Google, czyli algorytmy przejmują władzę nad światem"
Maciej Zarański
(Asystent Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) "Złoty trójkąt innowacji: uczelnia – samorząd – biznes“
Robert Maksymowicz (Dział Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole) "Partner Innowacji – innowacyjna forma usług administracji publicznej na rzecz MŚP"
Magdalena Rzeźnik (Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University, Nowy Sącz) „DNA innowatora: narzędzia do oceny i poprawy poziomu innowacyjności pracowników“

16:45 – zakończenie konferencji i możliwość wzięcia udziału w Dniu Otwartym Brainville

2-DNIOWE OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ „KULTURA INNOWACJI" - 9 I 10 MAJA 2013 R.

Program forum

Prezentacje mówców:

Mariusz Biedrzycki (Trigendo, Kraków) "Instytucjonalne wsparcie innowacyjności w Polsce: radosna twórczość czy zaplanowany przekręt? Kilka obrazków z życia wynalazcy per procura“
Andrzej Jacek Blikle (A. Blikle, Warszawa) "Czy firma musi wyglądać jak armia pruska?“
Paweł Bochniarz (PwC Polska, Warszawa) "Jak skutecznie wspierać programy innowacji w organizacjach"
Wiesław Bury (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków) "Innowacje – szansa czy zagrożenie?“
Borysław Czyżak (Egon Zehnder International, Warszawa) "Kreatywni liderzy i kreatywne firmy”
Bożena Damasiewicz i Katarzyna Tomoń  (FAKRO i Fundacja "Pomyśl o przyszłości", Nowy Sącz) “Czy polska wspólnota mogłaby być bardziej innowacyjna?”
Robert Dwiliński (Ammono, Warszawa) "Co zrobić, by powstały polskie firmy tak dochodowe jak Apple?“
Marek Hołyński (Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa) "Kulisy innowacyjności Doliny Krzemowej - wspomnienia naocznego świadka"
Magdalena Lubińska (CODE architecture & design, Katowice) "Design w nauce i biznesie“
Sergiusz Sawin (Innovatika, Warszawa) – warsztat kreatywności w biznesie
Katarzyna Zachariasz (Gazeta Wyborcza, Warszawa) ”Jak mówić o innowacjach”
 

KONFERENCJA "BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ PROMUJĄCEJ INNOWACYJNOŚĆ”- 26.10.2012 r.

Program konferencji

Prezentacje mówców z części panelowej:

Robert Barski (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego) „Budowanie łańcucha współpracy promującej innowacyjność, na przykładzie Doliny Krzemowej“
Jaromir Działo (Topicmarks => Tagged) „Zbuduj globalny startup. Ilustrowany przewodnik praktyczny na przykładzie Topicmarks“
Janusz Hryniewicz (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski) „O historycznych źródłach polskiej kultury organizacyjnej“
Tomasz Kasprowicz (GEMINI s.c.) „Innowacyjność z punktu widzenia MŚP – wyzwania i szanse“
Anna Tórz (InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego Fundacji UAM, Poznań) „Jak układaliśmy puzzle, czyli rzecz o ewolucji InQbatora“

Prezentacje pozostałych mówców:

Agnieszka Bachórz (Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) "Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy“
Barbara Czarnecka (Zakład Zarządzania WSB-NLU) "Kulturowe uwarunkowania mechanizmów filtrowania innowacji"
Zespół Brainville MMC „Park Technologiczny MMC Brainville - nowa przestrzeń dla rozwoju biznesu”
 

 

PROJEKT "INNOWACJA I KOOPERACJA - SYMBIOZA NAUKI I BIZNESU" (2010-2012)

VI KONFERENCJA „CYTACJE, PATENTY, INNOWACJE: INNOWACYJNOŚĆ NAUKI I GOSPODARKI POLSKI” - 20.01.2012 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Krzysztof Klincewicz (Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji, Uniwersytet Warszawski) "Dyfuzja innowacji - jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług"
Jacek Kotra (Dyrektor "Technopark  Gliwice”) „Promocja przedsiębiorczości w regionie: z doświadczeń Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice””
Ewa Okoń-Horodyńska (Kierownik Katedry Ekonomii, Instytut  Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) "Dlaczego należy mierzyć rozwój społeczeństwa informacyjnego: refleksje z badań"
Justyna Ożegalska-Trybalska (Katedra Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji, Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) "Innowacyjna nauka - zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych"


Pozostałe prezentacje:

Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP, Warszawa) „Ekonomiczne uwarunkowania ochrony własności przemysłowej w Polsce”
Piotr Czarnecki (Zakład Zarządzania, WSB-NLU), Robert Szarota (Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu, WSB-NLU), Dariusz Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU) „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności pracy naukowej“
Marta Gancarczyk (Zakład Zarządzania, WSB-NLU) „Czynniki rynkowego sukcesu technologii“
Julita Jabłecka-Prysłopska  (Katedra Zarządzania, WSB-NLU) „Przedmiot i kryteria ewaluacji w polityce naukowej i innowacyjnej“
Wiktor Patena (Zakład Finansów, WSB-NLU) „Zła sława innowacyjnych produktów finansowych“
Halina Tomalska (WSB-NLU) „Poznawcze i innowacyjne aspekty zarządzania wiedzą w organizacji“
Anna Ujwary-Gil (Zakład Zarządzania, WSB-NLU) „Europejski Projekt InCaS jako próba wypracowania standardowego systemu pomiaru kapitału intelektualnego dla małych i średnich przedsiębiorstw“
Maria Zybura-Skrabalak (Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków) "Innowacje - motorem wzrostu gospodarczego"

V KONFERENCJA „ROZWÓJ REGIONALNY JAKO EFEKT INNOWACYJNOŚCI FIRM I INSTYTUCJI” - 07.10.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Andrzej Jajszczyk (Dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Telekomunikacji, AGH, Kraków) "Czy polska gospodarka może być innowacyjna?"
Robert Maksymowicz (Dział Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole) „Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako innowacyjna metoda realizacji zadań publicznych“
Tomasz Szulc (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Gliwice) „Rozwój lokalny a innowacyjne metody planowania strategicznego w organizacjach publicznych“
Paweł Stec (Fundacja „Salus Publica“ na Rzecz Zdrowia Publicznego) "Lokalne zasoby kapitału ludzkiego i społecznego a przedsiębiorczość - analiza na poziomie podregionów"

Pozostałe prezentacje:

Zdzisław Dąbczyński (Prezes, WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z o.o., Tuchów) "Od pługa do „Prolife“- osobiste doświadczenia w rozwoju innowacyjnej firmy i ocena jej wpływu na rozwój regionu"
Piotr Dyrek (Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków) „Technologie jutra potrzebują kapitału dzisiaj” – działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie wdrażania innowacji“
Jacek Liber (Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, BCS Polska, Nowy Sącz) „Programista: twórca czy innowator? – Jak tworzy się system automatycznej identyfikacji w firmie BCS Polska”
Justyna Sokołowska-Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU, Nowy Sącz) „Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach“
Dariusz Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU, Nowy Sącz) „Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna“

IV KONFERENCJA „INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ” - 03.06.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:
Andrzej Mrówka (Prezes Zarządu, Centrum Innowacji, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Katowice) „Społeczne stymulowanie innowacyjności na przykładzie Centrum Innowacji WKTiR  w Katowicach "
Jacek Powałka (InPost, Warszawa) “Ludzie listów już nie piszą! Czyli jak radzić sobie z postępem technologicznym i trendami społecznymi świadcząc usługi od pokoleń. To e- or not to be!”
Krzysztof Wnęk (Prezes Zarządu, Dyrektor Projektu Miasteczko Multimedialne, Nowy Sącz) „Innowacja, czyli jak zrobić "coś" z "niczego"?"
Marek Szelągowski (dynamic Sp. z o.o., Warszawa) „Organizm, organizacja – proces“


Pozostałe prezentacje:

Marina Candi (Director, The Reykjavik University Centre for Research on Innovation and Entrepreneurship, Islandia) „Experience-based innovation: motives and outcomes“ [wykład w jęz. angielskim]
Piotr Jagiełło (dynamic Sp. z o.o., Warszawa) „Automatyzacja procesów kluczem do bycia innowacyjnym”
Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa) „Innowacyjność w biznesie – od inspiracji do sukcesu. Działania PARP na rzecz innowacyjności”
Marcin Mazur (Zespół Szkół nr. 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój) „Komputerowe systemy wspomagające kreatywność na przykładzie Portalu Innowacyjnego Technika”
Tomasz Piwowarczyk (Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego, Masterlease, Warszawa) "Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing"
Maria Sidor (Dyrektor, Biblioteka WSB-NLU) „Serwisy Web 2.0 wspierające generowanie innowacji i nowej wiedzy“

 

III KONFERENCJA „KREATYWNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI ” - 04.03.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Jan Boratyński „Czy Polakom potrzebny jest TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień)?"
Michał Drożdż „Świadome zarządzanie wzornictwem w procesie tworzenia nowych produktów“
Anna Murdoch „Zespoły międzykulturowe – konflikt źródłem kreatywności”
Tomasz Rudolf „5 lekcji z pamiętników ojców innowacji“

Pozostałe prezentacje:

Marta Brachowicz “Człowiek i jego bariery w myśleniu kreatywnym”
Aleksandra Chmielińska "Czy szczęście jest warunkiem kreatywności - koncepcje psychologii pozytywnej"
Tomasz Gołąb „Portal e-Kreator: pierwsza prezentacja“
Monika Modrzejewska-Świgulska „Krytyczne i potoczne koncepcje twórczości codziennej - przegląd stanowisk“
Anna Ujwary-Gil "Bisocjacje i trysocjacje,czyli jak powstają pomysły na innowacje"
Aleksandra Wodzyńska "Kreatywność - jak to się robi w Anglii?"
Wojciech Zawisz „Mindmapping w praktyce, czyli dlaczego warto wykorzystywać mapy myśli“

 

II KONFERENCJA „KOOPERACJA: MOCNY KAPITAŁ SPOŁECZNY SPRZYJA INNOWACYJNOŚCI" - 03.12.2010 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Adam Łomnicki "Altruizm i współpraca a idea doboru grupowego" 
Aleksander Moczała "Computer Aided Cooperation (CAC) - systemy wspomagania kooperacji i innowacji w procesach produkcji"
Agnieszka Rymsza "Kapitał społeczny a przedsiębiorczosć społeczna"

Pozostałe prezentacje:

Michał Jasieński  "Budowanie sytuacji promujących kooperację"
Elwira Waszkiewicz "Coopetition, czyli kooperacja-konkurencja - idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze"
Marek Rutkowski "Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji" 
Zbigniew Tokarski "Kooperacja zakazana – niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w Unii Europejskiej“

 

I KONFERENCJA „NARZĘDZIA INNOWACYJNOŚCI – TRENDY I ZASTOSOWANIA” - 11.06.2010 r.

Program konferencji

Krzysztof Pawłowski - prezentacja
Jan Kozłowski - prezentacja
Marianna Zaremba - prezentacja
Agnieszka Sito - prezentacja
Natalia Potoczek - prezentacja
Piotr Staliński - prezentacja


ZDJĘCIA: