Cykl konferencji

 

Harmonogram

PROJEKT "KULTURA INNOWACJI - BUDOWANIE NOWEJ JAKOŚCI" (2012-2014)


Na zakończenie projektu, 17 maja 2014 r. przewidujemy organizację konferencji pt. „Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości“.

Następnie, w dniach 9-10 maja 2013 r. odbyło się 2-dniowe Forum Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Jego celem była integracja, w skali całego kraju, środowiska pracowników uczelnianych zaangażowanych w proces transferu technologii i promowania przedsiębiorczości wśród pracowników naukowych i studentów. Forum z warsztatami, dyskusjami, wykładami zaproszonych ekspertów, oraz imprezami budującymi więzi nieformalne pomiędzy uczestnikami, miało na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.

Pierwsza konferencja „Budowanie kultury organizacyjnej promującej innowacyjność” odbyła się w dniu 26 października 2012 r.

 

  

 

PROJEKT "INNOWACJA I KOOPERACJA - SYMBIOZA NAUKI I BIZNESU" (2010-2012)


Pierwsza konferencja “Narzędzia innowacyjności – trendy i zastosowania” odbyła się 11 czerwca 2010 roku na kampusie WSB-NLU. Zaproszonymi mówcami byli: Krzysztof Pawłowski, Prezydent WSB-NLU, Jan Kozłowki (Radca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Marianna Zaremba (Urząd Patentowy RP) oraz Agnieszka Sito (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ).

Druga konferencja “Kooperacja: mocny kapitał społeczny sprzyja innowacyjności” miała miejsce 3 grudnia 2010 roku na terenie WSB-NLU. Tym razem zaproszonymi mówcami byli: Adam Łomnicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków oraz Polska Akademia Nauk, Białowieża),  Agnieszka Rymsza (Fundacja Synapsis, Warszawa), Konrad Maj (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) oraz Aleksander Moczała (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała)

Trzecia konferencja pt. "Kreatywność jako źródło innowacyjności" została zorganizowana w WSB-NLU 4 marca 2011 r. Główne referaty na zproszenie wygłosili: Anna Murdoch (Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, SGH, Warszawa), Tomasz Rudolf (Innovatika, Warszawa), Michał Drożdż (Rzeszów), Jan Boratyński (Kraków).

Czwarta konferencja pt. "Innowacyjna przedsiębiorczość i zarządzanie wiedzą" odbyła się w WSB-NLU 3 czerwca 2011 r.  Główne wykłady wygłosili: Andrzej Mrówka (Prezes Zarządu, Centrum Innowacji, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Katowice), Krzysztof Wnęk (Prezes Zarządu, Dyrektor Projektu Miasteczko Multimedialne, Nowy Sącz), Jacek Powałka (InPost, Warszawa), Marek Szelągowski (dynamic Sp. z o.o., Warszawa).

Piąta konferencja zatytułowana "Rozwój regionalny jako efekt innowacyjności firm i instytucji" była zorganizowana w siedzibie WSB-NLU 7 października 2011 r. Zaproszonymi mówcami byli przede wszystkim: Andrzej Jajszczyk (Dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Telekomunikacji, AGH, Kraków), Robert Maksymowicz (Dział Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole), Tomasz Szulc (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Gliwice), Paweł Stec (Fundacja „Salus Publica“ na Rzecz Zdrowia Publicznego).

Szósta konferencja  odbyła się 20 stycznia 2012 r. pod hasłem "Cytacje, patenty, innowacje: innowacyjność nauki i gospodarki Polski". Grono zaproszonych mówców reprezentowali: Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP, Warszawa), Krzysztof Klincewicz Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji, Uniwersytet  Warszawski, Warszawa), Jacek Kotra (Dyrektor "Technopark", Gliwice), Ewa Okoń-Horodyńska (Kierownik Katedry Ekonomii, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków),  Justyna Ożegalska-Trybalska (Katedra Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji, Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)