e-Kreator Innowacyjności

 
 

Pożyteczne linki w świat innowacji


Linki o kreatywności

• o kulturze organizacyjnej promującej myślenie innowacyjne, na przykładzie amerykańskiej firmy Ideo – program w jęz. ang. - ABC Nightline - IDEO Shopping Cart (zob. też książkę T. Kelley’a w zakładce Książki z zakresu innowacyjności): http://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM

• krótki film o byciu kreatywnym – w jęz. ang. - „Where good ideas come from” Steven Johnson
http://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU&feature=related

• opisy wielu metod heurystycznych na stronie firmy Mycoted - Creativity, Innovation, Tools, Techniques, Books, Discussions, Puzzles, Brain Teasers, Training ...: http://www.mycoted.com/Main_Page

• ciekawe teksty w jęz. ang. o kreatywności - Creative Thinking Techniques - Roberta Harrisa http://www.virtualsalt.com/crebook2.htm oraz strona autora Michaela Michalko http://creativethinking.net/WP01_Home.htm

• strona Edwarda de Bono, znanego autora wielu książek o kreatywności: http://www.edwdebono.com/

• strona ciekawego blogu Antymatrix Edwina Bendyka poruszającego tematy nowych technologii, Internetu itp.: http://bendyk.blog.polityka.pl/

• strona Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności: www.p-s-k.pl/psk/index.php
 
Adresy internetowe pokazujące różnorodność tematyki wchodzącej w obszar zainteresowań innowatyki:

• strona pozwalająca na analizę trendów w historii rozwoju kultury: http://ngrams.googlelabs.com/

• portal pozwalający na analizę porównawczą danych na temat innowacyjności i B+R w różnych krajach: http://stats.oecd.org/Index.aspx

• portale pozwalające na analizę (według trochę różnych kryteriów) jakości czasopism naukowych, jednostek badawczych i krajów: http://www.eigenfactor.org/ oraz http://www.scimagojr.com/

• przykład działalności międzynarodowej – inicjatywa europejskiego Directorate General Enterprise and Industry – portal PRO INNO Europe; zawiera informacje o European Innovation Scoreboard (EIS): http://www.proinno-europe.eu/

• przykład działalności międzynarodowej – platforma non-profit organizacji Knowledge4Innovation (K4I), Organizatora European Innovation Summit:
http://www.knowledge4innovation.eu/SitePages/Home.aspx


• przykład działalności rządowej - strona krajowego Portalu Innowacji z aktualnymi informacjami o polityczno-prawnych i gospodarczych aspektach innowacyjności w Polsce: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

• strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – m.in. publikacje o innowacyjności dostępne w postaci darmowych plików do pobrania: http://www.parp.gov.pl/index/index/1071

• przykład działalności ogólnopolskiej – strona Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości: http://www.sooipp.org.pl/

• przykład działalności regionalnej – strona Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – instytucji aktywnej w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju województwa małopolskiego: http://www.marr.pl/

• przykład działalności lokalnej - strona projektu "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu" realizowanego w WSB-NLU w Nowym Sączu ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej": http://www.inko.wsb-nlu.edu.pl/

• przykład działalności lokalnej – strona Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.cittru.uj.edu.pl/index.php?q=node/9

• przykład działalności komercyjnej – ciekawa strona firmy Innovatika – Thinkdom of Business Innovators z Warszawy: http://innovatika.pl/index.php/strona/start

• strona zawierająca informacje w języku polskim o teorii wynalazczości Altszullera (wraz z tłumaczeniami tekstów źródłowych): www.triz-innowacje.pl

• strona z przykładami najlepszych wynalazków (The 50 Best Inventions) z ostatnich lat: http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,1934027,00.html

• strona Harvard Business Review o zarządzaniu innowacjami: http://hbr.org/topic/innovation

• Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.een.org.pl/index.php/kontakt.html -

 • serwis prowadzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji  w ramach projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.polskietechnologie.pl

• platforma innowacyjności Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców: www.innowacje.gov.pl

• bazy danych Urzędu Patentowego RP: www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP

• serwis Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP: www.stim.org.Projektowaniepl

• przykład regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski - Innowacyjna Małopolska prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/InnowacyjnaMalopolska