e-Kreator Innowacyjności

 
 

Literatura naukowa z zakresu innowacyjności

Prezentujemy poniżej zestawienie informacji bibliograficznych (wraz z abstraktami, tam gdzie były dostępne) artykułów opublikowanych w latach 2006 - 2011 w najlepszych pismach specjalizujących się w zagadnieniach innowacyjności (nie są to pisma ogólnotematyczne związane z biznesem lub zarządzaniem). Pisma zostały wybrane z listy Journal Citation Reports za rok 2010 w bazie Web of Science, z dziedziny Management:

• Asian Journal of Technology Innovation
• Industry and Innovation
• Innovation-Management Policy & Practice
• Journal of Product Innovation Management
• R&D Management
• Research-Technology Management
• Technovation

Przypominamy jednocześnie, że treść każdego abstraktu objęta jest prawem autorskim i nie może być kopiowana (nawet w części) bez zgody autorów oraz/lub wydawnictwa.

Bibliografia innowacji 7 pism:

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011


Książki z zakresu innowacyjności dostępne w Bibliotece WSB-NLU:

1.    "Biznes nowych możliwości: czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / Robert Kozielski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012"
2.    Innowacje Psychologiczne: [magazyn studencki]: numer 1(1/2012) / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2012.                                                                 
3.    Mieć piękny umysł / Edward De Bono; [przekł. Olga Wojtaszczyk]. - Tyt. oryg.  How To Have A Beautiful Mind. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2012
4.    Modelowanie organizacji procesowej / red. nauk. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko; [aut. Jerzy Auksztol i in.]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.                    
5.    Myśleć jak Loenardo da Vinci: siedem kroków do genialności na co dzień / Michael J. Gelb; przełożył Piotr Turski. - Tyt. oryg.: How to think like Leonardo da Vinci. - Wyd. 2 uzup., (dodr.). - Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2012.
6.    Nowoczesne zarządzanie projektami / red. nauk. Michał Trocki; aut. Michał Trocki [et al.]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.                                   
7.    Podstawy zarządzania informacją / pod red. Janusza Czekaja; [aut. Janusz Czekaj et al.]. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.                                    
8.    Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu / red. nauk. Marzenna Anna Weresa, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2012
9.    Tworzenie modeli biznesowych: podręcznik wizjonera / Alexander Osterwalder, Yves Pigneur. - Tyt. oryg.: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2012
10.    Zarządzanie wiedzą / Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
11.    Zrozumieć BPMN: modelowanie procesów biznesowych / Szymon Drejewicz. - Gliwice:   Wydawnictwo Helion, 2012.
12.    CMMI for development: guidelines for process integration and product improvement / Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum. - 3rd ed. - Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011.                                                                       
13.    Europejskie innowacje: teoria i praktyka / [red. nauk. Jerzy Babiak, Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywizna; tł. Jarosław Majewski, Radosław Zawadzki. - Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA; Bruksela: Instytut Konsultantów Europejskich, 2011
14.    Firma 2.0: sukces dzięki nowym narzędziom internetowym / McAfee Andrew. - Tyt. oryg.: Enterprise 2.0:. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
15.    Go Global!: raport o innowacyjności polskiej gospodarki / [raport przygotowany przez zespół ekspertów: Edwin Benedykt i in.]. - [S.I.: s.n.], 2011
16.    Go Global!: raport o innowacyjności polskiej gospodarki: memoteza / [raport przygotowany przez zespół ekspertów: Edwin Benedykt i in.]. - [S.I.: s.n.], 2011
17.    Innowacje organizacyjne w szpitalach / pod red. Jana Stępniewskiego, Piotra Karnieja, Marcina Kęsego. - Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2011
18.    Innowacje w organizacji / Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna. - Warszawa: PWE, 2011
19.    Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm: znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / red. nauk. Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan; aut. Barbara Bojewska [et al.]. - Warszawa  Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.                                                                
20.    Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa: Difin, 2011
21.    Liderzy innowacyjności: jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie / Jean-Philippe Deschamps; przeł. Jakub Chmielewski. - Tyt. oryg.: Innovation leaders. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
22.    Polskie praktyki innowacyjne: aspekty teoretyczne i badania empiryczne / Małgorzata Golińska-Pieszyńska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011
23.    Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011
24.    Przedsiębiorczość / Robert B. Meller [et al.]; tłum. Jarosław Sawicki. - Tyt. oryg.: Entrepreneurship. - Warszawa: PWE, 2011
25.    Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe / Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz. - Warszawa: Difin, 2011
26.    Strategiczne zarządzanie innowacjami: strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Michał Żebrowski, Kazimierz Waćkowski. - Warszawa: Difin, 2011.
27.    Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt / Edward De Bono; [przekł. Magda Bugajska]. -Tyt. oryg.: How to have creative ideas. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011.                                      
28.    Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki / Irena Łącka; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. - Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011
29.    Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Joe Tidd, John Bessant; przeł. Józef Szostak. - Tyt. oryg.: Managing innovation: integrating technological market and organization. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
30.    The emergence of the knowledge economy: a regional perspective / Zoltan J. Acs, Henri L. F. de Groot, Peter Nijkamp, editors. - Berlin: Springer, 2010
31.    CMMI: doskonalenie procesów w organizacji / Mariusz Chrapko. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.                                                                          
32.    Innowacje na rynkach finansowych / red. nauk. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Warszawa: CeDeWu; Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa, 2010
33.    Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Małgorzata Dolińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
34.    Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010
35.    Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Tomasz Bartosz Kalinowski; [red. Dariusz Godoś]. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010
36.    Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki. - Warszawa: Difin, 2010.                                                          
37.    Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania / Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris; przeł. Agnieszka Sobolewska. - Tyt. oryg.: Competing on analytics: the New Science of Winning. - [Warszawa]: MT Biznes, 2010.
38.    Kultura innowacji: kreatywność pracowników a sukces firmy / Fons Trompenaars. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010
39.    Myślenie przeciw konfliktom: twórcze metody rozwiązywania sporów / Edward De Bono; [tł. Magda Witkowska]. - Tyt. oryg.: Conflicts. A better way resolve them. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2010.                                
40.    Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego / Richard Florida; przeł. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala. - Tyt. oryg.: The rise of the creative class. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010.             
41.    Nowa era innowacji / C. K. Prahalad, M. S. Krishnan; przekł. Adam Szeworski. - Tyt. oryg.: The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
42.    Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki: raport końcowy / [aut. Piotr Bartkiewicz, Horacy Dębowski; współpr. Ewa Chajdys et al.]. - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2010
43.    Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
44.    Przedsiębiorczość i innowacyjność / Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera. - Warszawa: Difin, 2010
45.    Przełomowe innowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Clayton M. Christensen; przekł. Hanna Simbierowicz. - Tyt. oryg.: The innovator's dilemma. When new technologies cause great firms to fail. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
46.    Przez innowację do wzrostu: jak wprowadzić innowację przemysłową / Scott D. Anthony [i. in.]; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Tyt. oryg.: The innovator's guide to growth. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010
47.    Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
48.    Teoria szpanu: seks, ewolucja i zachowania klienta / Geoffrey Miller; przeł. Bartłomiej Reszuta. - Tyt. oryg.: Spent. Sex, evolution, and consumer behavior. - Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.
49.    Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami: uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa; Warszawa: CeDeWu, 2010
50.    Zmiana reguł gry w biznesie: jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / A. G. Lafley, Ram Charon; przeł. Cezary Welsyng. - Tyt. oryg.: Game-changer: how you can drive revenue and profit growth with innovation. - Warszawa: MT Biznes, cop. 2010
51.    Analiza danych przemysłowych - jakość i innowacyjność w praktyce. - Kraków: StatSoft, 2009
52.    Czego chcą klienci?: tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Anthony W. Ulwick; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Tyt. oryg.: What customers want: using outcome-driven innovation to create breakthrough products and services. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009
53.    Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce / Anna Rogut [i in.]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009
54.    Geniusz biznesu: kreatywne podejście do rozwoju firmy / Peter Fisk; przeł. Joanna Polachowska. - Tyt. oryg.: Business genius. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska: International Publishing Service, 2009
55.    Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie / red. nauk. Jan Komorowski, Joanna Moczydłowska; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009
56.    Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk. Barbara Kryk oraz Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
57.    Kapitał intelektualny i jego ochrona / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Rafał Wisła. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
58.    Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat - Europa - Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski. - Warszawa: PWE, 2009
59.    Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak; [aut. Elżbieta Bieńkowska i in.]. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009
60.    Kreatywność: możesz być bardziej twórczy! / Roger von Oech; przekł. Anna Skrok. - Tyt. oryg.: Whack on the side of the head: how to unlock your mind for innovation. - Łódź: Galaktyka, cop. 2009.
61.    Kreatywność i innowacje według Johna Adaira / pod red. Neila Thomasa; przeł. Magdalena Lany. - Tyt. oryg.: Concise Adair on creativity and innovation. - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2009
62.    Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych: wybrane aspekty / pod red. nauk. Witolda Potwory; [aut. Katarzyna Błońska i in.]; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2009
63.    New directions in regional economic development / Charlie Karlsson [i in.], editors. - Berlin; Heidelberg: Springer, 2009
64.    Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
65.    Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne / Małgorzata Golińska-Pieszyńska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
66.    Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem / red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik; [aut. Mirosława Pluta-Olearnik i in.]. - Warszawa: Difin, 2009
67.    Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki / Leszek J. Jasiński; Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. - Warszawa: Wydawnictwo KEY TEXT, 2009
68.    Sztuka innowacji: lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Tom Kelley; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz; [wstęp Tom Peters]. - Tyt. oryg.: Art of innovation. - Warszawa: MT Biznes, 2009
69.    Sztuka strategii: teoria gier w biznesie i życiu prywatnym / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff; przeł. Dorota Gasper. - Tyt. oryg.: Art of strategy: a game theorist's guide to success in business & life. - Warszawa: MT Biznes, cop. 2009                         
70.    Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Barbara Bojewska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2009
71.    Zarządzanie projektami / Nancy Mingus; [tłum. Katarzyna Kryk]. - Wyd. 2. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2009
72.    Commercialization of innovative technologies: bringing good ideas to the marketplace / C. Joseph Touhill, Gregory J. Touhill, Thomas A. O'Riordan. - Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008
73.    Entrepreneurship and innovation policies: analysing policy measures in European countries: presented by the Innovation Policy Research for Economic Growth (IPREG) Working Group on Future Research / Anders Lundstrom, Moa Almerud, Lois Stevenson. - [Orebro]: Swedish Foundation for Small Business Research, 2008
74.    Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / pod red. Jerzego Hausnera. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2008
75.    Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2008
76.    Innowacje: napęd wzrostu / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor; [przekł. Dariusz Bakalarz]. - Tyt. oryg.: The Innovator's Solution. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, cop. 2008
77.    Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu = Innovations and innovativeness in the agribusiness sector / red. nauk. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008
78.    Innowacje w firmie: praktyczne metody wprowadzania zmian / Jan D. Antoszkiewicz. - Warszawa: POLTEXT, 2008
79.    Innowacyjność 2008: stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty: raport / pod red. Aleksandra Żołnierskiego. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
80.    Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania oraz Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008
81.    Od pomysłu do zysku: jak zebrać owoce innowacji: lekcje z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm / James P. Andrew & Harold L. Sirkin; we współpr. z Johnnem Butmanem; przekł. Agnieszka Sobolewska. - Warszawa: MT Biznes, cop. 2008
82.    Polska innowacyjność: analiza bibliometryczna / Krzysztof Klincewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
83.    Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim: ocena dystansu / [red. Ewa Sadowska-Kowalska]. - Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
84.    R&D - badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych / [Piotr Wójtowicz i in.]. - Kraków: StatSoft Polska, 2008
85.    Sztuka twórczego myślenia: źródła innowacji i świetnych pomysłów / John Adair; przeł. Dorota Wąsik. -  Tyt. oryg.: Art of creative thinking: how to be innovative and develop great ideas. - Kraków; Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008.
86.    Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008
87.    Trening twórczości / Edward Nęcka [i in.]. -  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
88.    Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / pod red. nauk. Teresy Pałaszewskiej- Reindl, Teresy Szot-Gabryś; Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, 2008
89.    W pogoni za nowoczesnością: wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian / Jerzy Bogdanienko. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
90.    Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego / Wojciech Popławski, Agata Sudolska, Maciej Zastempowski. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
91.    Zarządzanie technologiami: zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. - Warszawa: Difin, 2008
92.    Business process management: the third wave / Howard Smith, Peter Fingar. - Tampa, Florida, USA: Meghan-Kiffer Press, 2007
93.    Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
94.    Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. - Toruń: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
95.    The economic geography of innovation / ed. by Karen R. Polenske. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007
96.    Entrepreneurship and innovation policy in European countries: the case of Poland / Edward Stawasz [i in.]. - Lodz: Foundation for Promotion of Entrepreneurship, 2007
97.    Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007
98.    Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Edward Stawasz, Krystyna Poznańska]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
99.    Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Sylwia Pangsy-Kania. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007
100.    Jak zostać regionem wiedzy i innowacji: praca zbiorowa / Aleksander Bąkowski, Andrzej Siemaszko, Małgorzata Snarska-Świderska; przy współpr. merytorycznej Jerzego Buzka. - Warszawa: Twigger SA, 2007
101.    Kreatywność i ty: droga do pomysłowości w pracy / Thomas Wieke; [tł. Ewa Klej]. - Tyt. oryg.: Kreativitat im Job. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.
102.    Marketing technologiczny i marketing terytorialny = (Technological and territorial marketing) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Dariusza Trzmielaka, Jarosława Sosnowskiego. - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2007
103.    Metody informatyki stosowanej: Nr 1/2007 (Tom 11) / pod red. Jerzego Sołdka; Komisja Informatyki Polskiej akademii Nauk. Oddział w Gdańsku. - Szczecin: Komisja Informatyki Polskiej akademii Nauk. Oddział w Gdańsku, 2007
104.    Nauka i biznes: innowacyjne projekty doktorantów UJ: nauka dla rozwoju Małopolski / pod red. Pawła Monia oraz Piotra Żabickiego. - Kraków: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Uniwersytet Jagielloński, 2007
105.    Nowoczesność w sferze usług. Z. 1, Techniki informacyjne, centra dystrybucyjne, internacjonalizacja handlu / [red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka]; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007
106.    Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce: SOOIPP Raport - 2007: ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii, preinkubatory - akademickie inkubatory przedsiębiorczości, regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki technologiczne / Krzysztof B. Matusiak; Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. - Łódź [etc.]: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2007
107.    Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Berenika M. Marciniec. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007
108.    Synteza strategii: tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów / Bobde Wit, Ron Meyer; tł. Jarosław Sawicki. - Tyt. oryg.: Strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. - Warszawa: PWE, 2007
109.    Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. - Toruń: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
110.    Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
111.    ARIS w modelowaniu procesów biznesu / Renata Gabryelczyk. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
112.    Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty = Education of Economists and Managers: problems, innovations, projects / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
113.    Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Paweł Głodek, Mariusz Gołębiowski. - Warszawa; Łódź: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2006
114.    Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości: SOOIPP Annual - 2006 / [aut. Maciej Chorowski i in.; red. nauk. Grzegorz Gromada, Małgorzata Matusiak, Magdalena Nowak]. - Łódź: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2006
115.    Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Andrzej H. Jasiński. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2006
116.    Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki: na lata 2007-2013 = Strategy for increasing the innovativeness of the economy: in the years 2007-2013 / Ministerstwo Gospodarki. - Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, 2006
117.    Konkurencyjna gospodarka: innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju / Bronisława Kowalak. - Warszawa; Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006
118.    Od pomysłu do zysku: jak spieniężyć innowacyjność / Adam Jolly. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006
119.    Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją / John Hagel III, John Seely Brown; [tł. Magdalena Strzelecka]. - Tyt. oryg.: Only sustainable edge: why business strategy depends on productive friction and dynamic specialization. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006
120.    Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu: poradnik dla instytucji otoczenia biznesu / Piotr Czupryński [et al.]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006
121.    Poradnik: jak znaleźć partnera zagranicznego do badań, rozwoju i innowacji / [oprac. Krzysztof Oleksy]. - Kraków: Centrum Transferu Technologii. Politechnika Krakowska, 2006
122.    Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych / Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: Wydawnictwo Fundacja, 2006
123.    Przedsiębiorczość / Jerzy Dietl. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2006
124.    Przedsiębiorczość i innowacyjność: wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006
125.    Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. - Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006
126.    System innowacji w Wielkopolsce: podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji / red. Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz. - Poznań: Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 2006
127.    The Medici effect: what elephants and epidemics can teach us about innovation / Frans Johansson. - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2006
128.    Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach / Paweł Głodek, Mariusz Gołębiowski. - Warszawa; Łódź: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2006
129.    Zarządzanie innowacją / W. Chan Kim [i in.; tł. Tomasz Rzychoń]. - Tyt. oryg.: Harvard Business Review on innovation. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006
130.    "Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w biznesie = Knowledge management / Amir Jan          
131.    Fazlagic. - Gniezno: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, 2006."
132.    Zarządzanie wiedzą i innowacjami / Jerzy Baruk. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
133.    Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy. Innowacje. Projekty = Problems. Innovations. Projects = Education of Economists and Managers. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
134.    Europe - the strategic choices / eds. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005
135.    Human interactions: the heart and soul of business process management: how people really work and how they can be helped to work better / Keith Harrison-Broninski. - Tampa, Florida, USA: Meghan-Kiffer Press, 2005
136.    Innowacje i konkurencyjność / Władysław Świtalski. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
137.    Innowacyjność polskich przedsiębiorstw / Aleksander Żołnierski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005
138.    Paradigm shift - information, knowledge and innovation in the new economy: conference proceedings / ed. by Balazs Hamori [et al.]; University of Debrecen - Faculty of Economics and Business Administration. - Debrecen: University of Debrecen, 2005
139.    Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego / Teresa Pakulska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005
140.    Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw / Aleksander Żołnierski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005
141.    Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku / red. nauk. Tadeusz Baczko. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2005
142.    The Oxford handbook of innovation / edited by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2005
143.    Twórcze myślenie w zarządzaniu / Paul Sloane; przekł. Liliana Okupniak. -  Tyt. oryg.: Leader's guide to lateral thinking skills: powerful problem - solving techniques to ignite your team's potential. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
144.    World knowledge competitiveness index 2005 / Robert Huggins, Hiro Izushi, Will Davies. - Wales; United Kingdom: Robert Huggins Associates Ltd, 2005
145.    Zarządzanie kreatywnością i innowacją / [Richard Luecke]; przełożył Grzegorz Łuczkiewicz. - Tyt. oryg.: Managing creativity and innovation. - Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo MT Biznes, 2005
146.    An introduction to online company research: search strategies, case study, problems and data source evaluations / editor and contributor Chris Dobson; produced by the Benjamin Group. - Australia: Thomson/Texere, 2004
147.    Europejskie oferty i zapotrzebowania w zakresie technologii żywności: technologie pakowania i konserwowania żywności... = European food technology offers and requests: food safety, food packaging and food preservation... / [oprac. red. Tomasz Biernakiewicz]. - Kraków: Centrum Transferu Technologii. Politechnika Krakowska, 2004
148.    Global production networking and technological change in East Asia / Shahid Yusuf, M. Anjum Altaf, Kaoru Nebeshima editors. - Washington, D.C.: The World Bank, 2004
149.    III konferencja naukowo-techniczna nt. Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw INTELTRANS 2004: Kraków, październik 2004 / [kom. red. Józef Gawlik, Stanisław Szelest, Małgorzata Trompeteur]; Kraków: Politechnika Krakowska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych. - [Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2004]
150.    Innovation management in the ICT sector: how frontrunners stay ahead / Edward I. Huizenga. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004
151.    Innovation, entrepreneurship and culture: the interaction between technology, progress and economic growth / edited by Terrence E. Brown, Jan Ulijn. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004
152.    Innowacyjna Wielkopolska: raport końcowy = Innovative Wielkopolska: final report: RIS Wielkopolska / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. - Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2004
153.    Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy / Michał Górzyński, Richard Woodward, Małgorzata Jakubiak; przy współpr. Mateusza Walewskiego, Kamili Kloc-Evison, Wojciecha Szymczaka. - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2004
154.    Innowacyjność przedsiębiorstw / Jerzy Bogdanienko, Mirosław Haffer, Wojciech Popławski. - Wyd. 2 uzup. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
155.    Institutions, innovation and growth: selected economic papers / edited by Jean-Philippe Touffut. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004
156.    Inwentyka czyli kreatywność w biznesie: wybrane zagadnienia / Anna Ujwary-Gil. -  Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2004.
157.    New products and services: analysis of regulations shaping new markets: final report / Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research; European Commission. Directorate General for Enterprise. Innovation Policy Unit. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004
158.    Poland and the knowledge economy: enhancing Poland's competitiveness in the European Union / Itzhak Goldberg. - Washington, D.C.: The World Bank. Europe and Central Asia Region. Private and Financial Sector Development; Pruszków: "Rewasz", 2004
159.    Product innovation: issues at stake for enhancing business creativity / report prep. by: Sociedad para la Innovación y la Promoción de Nuevas Tecnologias (SOCINTEC). - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004
160.    Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004
161.    Regionalna strategia innowacji - foresight regionalny / [tł. Zbigniew Pyszka, Janusz Kornacki]. - Łódź: Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004
162.    Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) = Regional Innovation Strategy for Pomorskie Voivodeship (RIS-P) / [pod red. Tomasza Parteki, Pawła Kacprzaka]. - Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 2004
163.    Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego: innowacyjna lubelszczyzna - przeobrażanie pomysłów w działanie / Dariusz Mazurkiewicz, Bogna Sawicka. - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: Politechnika Lubelska
164.    Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013 / [red. Genowefa Spólnik; aut. Andrzej Sobkowiak i in.; przy współpr. Włodzimierz Adamski i in.]; Zarząd Województwa Podkarpackiego. - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004
165.    Regionalna strategia innowacji województwa śląskiego na lata 2003-2013 / Sejmik Województwa Ślaskiego. - Katowice: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2004
166.    Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki / pod red. nauk. Ewy Okoń-Horodyńskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2004
167.    Strategie zmian: teorie i rekomendacje praktyczne / Wojciech Daniecki. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMICA, 2004
168.    Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004
169.    Business process management is a team sport: play it to win! / Andrew Spanyi. - Tampa, Florida: Anclote Press, 2003
170.    Finansowanie biznesu technologicznego / Mieczysław Bąk [i 3 in.]; Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. - Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2003
171.    How breakthroughs happen: the surprising truth about how companies innovate / Andrew Hargadon. - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003
172.    Innovation policy in seven candidate countries: the challenges: Bulgaria, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Slovakia and Turkey: final report. Vol. 1 / European Commission. Enterprise Directorate General. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003
173.    Innovation tomorrow: innovation policy and the regulatory framework: making innovation an integral part of the broader structural agenda / European Commission. Directorate General for Enterprise; Louis Lengrand et Associes; University of Manchester. PREST; Association Nationale de la Recherche Technique. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003
174.    Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw: praca zbiorowa / pod red. Władysława Janasza. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
175.    Innowacyjność polskiej gospodarki: finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych: ochrona praw własności intelektualnej: stymulowanie napływu inwestycji do sektorów wysokich technologii: praca zbiorowa / pod red. Michała Górzyńskiego, Richarda Woodwarda. - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2003
176.    Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego: mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / [Michał Górzyński, Richard Woodward]. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
177.    PAXIS: results and policy recommendations / Innovdetect; PAXIS (Project); European Commission. Enterprise Directorate General. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; [Great Britain: Stationery Office] (distributor), 2003
178.    Regional innovation policy for small-medium enterprises / edited by Bjorn T. Asheim [i in.]. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2003
179.    Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce: poradnik przedsiębiorcy / [aut. Alicja Sosnowska i in.]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2003
180.    Sztuka innowacji: lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Tom Kelley; przełożył Grzegorz Łuczkiewicz; [słowo wstępne Tom Peters]. - Tyt. oryg.: Art of innovation. - Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, 2003
181.    Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i perspektywy / red. nauk. Maria Wójcicka; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa: CBPNiSW UW, 2002
182.    Innovation policy in Europe 2001: European Trend Chart on Innovation / European Commission. Enterprise Directorate General. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002
183.    Literatura patentowa jako źródło informacji w pracach naukowych, badawczych i działalności innowacyjnej: wprowadzenie do wyszukiwań w patentowych bazach danych na przykładzie internetowej bazy Europejskiego Urzędu Patentowego ESPACENT / Stanisław Vasina, Alina Domańska-Baer. - Kraków: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Transferu Technologii, 2002
184.    Managing intellectual capital: organizational, strategic, and policy dimensions / David J. Teece. - Oxford: Oxford University Press, 2002
185.    The heart of change: real-life stories of how people change their organizations / John P. Kotter, Dan S. Cohen. - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2002
186.    Third European Forum for Innovative Enterprises: proceedings of the forum held in Stokholm on 8-9 April 2002 / Technopolis; European Commission. Directorate General for Enterprise. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002
187.    Twórcze rozwiązywanie problemów / Tony Proctor; przekład Ewa Jusewicz-Kalter. - Tyt. oryg.:  Creative Problem Solving for Managers. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
188.    Wielka encyklopedia Internetu i nowych technologii / Michał Czajkowski. - Kraków: Wydawnictwo EDITION 2000, 2002
189.    Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki / Marzenna Anna Weresa. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2002
190.    Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską: V Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1998-2002 na przykładzie II Programu Horyzontalnego: promocja innowacji i popieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna Jankiewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
191.    Zarządzanie projektami / Nancy Mingus; [tłum. Katarzyna Kryk]. - Tyt. oryg.: Alpha teach yourself project management in 24 hours. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002
192.    Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce / Ewa Bittnerowa. - Wyd. 2 poprawione. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002
193.    Building an innovative economy in Europe: a review of 12 studies of innovation policy and practice in today's Europe / European Commission. Enterprise DG. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001
194.    From global to metanational: how companies win in the knowledge economy / Yves Doz, Jose Santos, Peter Williamson. - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2001
195.    Global political economy: understanding the international economic order / Robert Gilpin; with the assistance of Jean M. Gilpin. - Princenton; Oxford: Princeton University Press, 2001
196.    Innovation policy issues in six candidate countries: the challenges: Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia / Aide a la Decision Economiqe.... - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001
197.    Instrumenty transferu i pobudzania innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej: praca zbiorowa / pod red. Jana Mertla; zespół aut. Bożena Mikołajczyk [et al.]. - Łódź: Fundacja INKUBATOR, 2001
198.    Małe i średnie przedsiębiorstwo w projektach programów ramowych Unii Europejskiej / red. Elżbieta Książek, Jacek Guliński. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001
199.    Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw / pod red. nauk. Zdzisława Cygana. - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2001
200.    Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
201.    Projektowanie systemów zarządzania / Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2001
202.    Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim / oprac. sporządził zespół w składzie: Elżbieta Wojnicka [i in.]. - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001
203.    SPICA directory: Science Park and Innovation Center Associations / Science Park and Innovation Center Expert Group; International Association of Science Parks; National Business Incubation Association. - Berlin: WEIDLER Buchverlag, 2001
204.    Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Marek Piałucha, Beata Siuta. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001
205.    Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan; przełożyła Zofia Wiankowska-Ładyka. - Tyt. oryg.: Imaginization: new mindsets for seeing, organizing and managing. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
206.    Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie / Edward De Bono; przełożył Maciej Karpiński. - Tyt. oryg.:  New Thinking for the New Millennium. -  Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2001.
207.    Zarządzanie firmą innowacyjną / Alicja Sosnowska, Stanisław Łobejko, Anna Kłopotek. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2001
208.    Zarządzanie innowacjami / Andrzej Pomykalski. - Warszawa; Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
209.    Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi: praca zbiorowa / pod redakcją Marka Brzezińskiego. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2001
210.    Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku: program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 roku / Ministerstwo Gospodarki. - Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Departament Starategii Gospodarczej, 2000
211.    European innovative enterprises: lessons from successful applications of research results to dynamic markets / European Commission. Enterprise Directorate-General. - [Luxembourg]: Enterprise Directorate-General, 2000
212.    Globalna konkurencja / Artur Nowak-Far. - Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
213.    Innowacje: podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie / red. Jacek Guliński, Berenika M. Marciniec. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2000
214.    Innowacyjność i konkurencyjność w Wielkopolsce: diagnoza i program na przyszłość / Janusz Meissner, Jacek Guliński. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2000
215.    Jak budować regionalne systemy innowacji / Ewa Okoń-Horodyńska. - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000
216.    Leading the revolution / Gary Hamel. - Boston, MA: Harvard Business School Press, 2000
217.    Marketing-przełom: Paradygmaty-zastosowania: materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Aniela Styś; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000
218.    Regional innovations, knowledge and global change / edited by Zoltan J. Acs. - London; New York: Pinter, 2000
219.    Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków: materiały konferencyjne = Strategy of industrial development in Poland across the centuries / pod red. Kazimierza Górki i Józefa Szabłowskiego. - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku, 2000
220.    The European Business and Innovation Centres (BICs): an instrument to assist regional development / European Community Business & Innovation Centre. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000
221.    The knowledge-based economy: the european challenges of the 21st century / ed. Antoni Kukliński; State Committee for Scientific Research Republic of Poland. - Warszawa: Komitet Badań Naukowych, 2000
222.    The knowledge-based economy: the global challenges of the 21st century / ed. Antoni Kukliński, Witold M. Orłowski; State Committee for Scientific Research Republic of Poland. - Warszawa: Komitet Badań Naukowych, 2000
223.    Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji / Michael A. West; przekład Maria Woźniak. - Tyt. oryg.: Developing creativity in organizations. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
224.    Wharton on managing emerging technologies / edited by George S. Day and Paul J.H. Schoemaker with Robert E. Gunther. - New York: John Wiley and Sons, 2000
225.    World view: global strategies for the new economy / edited with an introduction by Jeffrey E. Garten. - Boston: Harvard Business School Press, 2000
226.    Zarządzanie nowym produktem: praca zbiorowa / pod red. Alicji Sosnowskiej. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2000
227.    Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Frank Krawiec. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2000
228.    Innowacje a mała firma / Edward Stawasz. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
229.    Innowacje i zmiany w firmie: transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Józef Penc. - Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET, 1999
230.    Jak myśleć sprawniej: Przewodnik myślenia innowacyjnego / Edward de Bono; przełożył Marek. - Tyt. oryg.: Masterthinker`s Handbook. - Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM, [1999]. Kowalczyk.
231.    Systemy elektroniczne w marketingu / Jarosław Sosnowski. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
232.    Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce / Ewa Bittnerowa. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1999
233.    Educational innovation in economic and business II: in search of quality / edited by Dirk T. Tempelaar, Finn Wiedersheim-Paul and Elving Gunnarsson. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998
234.    Innowacje techniczne a działalność marketingowa / Andrzej H. Jasiński. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 1998
235.    Praktyki innowacyjne polskich przedsiebiorstw / Jan Dąbrowski, Izabela Koładkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 1998
236.    STI Review: science, technology, industry: No. 22: special issue on "New Rationale and approaches in technology and innovation policy" / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: OECD, 1998
237.    Technology, organization, and competitiveness: perspectives on industrial and corporate change / edited by Giovanni Dosi, David J. Teece, Josef Chytry. - New York: Oxford University Press, 1998
238.    Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego / Stanisław Gomułka. - Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1998
239.    The circle of innovation: you can't shrink your way to greatness / Tom Peters. - London: Coronet Books, 1998
240.    Zarządzanie twórcze / Tony Proctor; tłumaczenie Adam Janiszewski. - Tyt. oryg.: Essence of management creativity. - Warszawa: Gebethner i S-ka, 1998.
241.    Zarządzanie w praktyce: menedżerskie myślenie i działanie / Józef Penc. - Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, 1998
242.    Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju: referaty przygotowane na konferencję 4-5 grudnia 1997 r. w Poznaniu / red. naukowa Ewa Bittnerowa. - Poznań: Katedra Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej, 1997
243.    Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji: wybór ekspertyz: praca zbiorowa. - Warszawa: Wydawnictwo PRZEDŚWIT, na zlecenie Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, 1997
244.    Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego / Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki. - Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1997
245.    The regional world: territorial development in a global economy / Michael Storper. - New York; London: The Guilford Press, 1997
246.    "Wstęp do inwentyki / Zbigniew Martyniak. -  Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997.
247.    "
248.    Zarządzanie rozwojem techniki: perspektywa krajowych systemów / Wojciech Nasierowski. - Warszawa: POLTEXT, 1997
249.    STI Review: science, technology, industry: No. 18: special issue on technology, productivity and employment / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: OECD, 1996
250.    Management innovation in the developing world: INTERMAN Management Innovation Programme / Henry Gomez, Carlos Davila, Valerie Hammond. - Geneva, Switzerland: INTERMAN, 1995
251.    Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce: inkubatory przedsiębiorczości, centra technologiczne, ośrodki wspierania przedsiębiorczości: SOOIiP raport 1995 / [oprac. i red.] Krzysztof B. Matusiak, Krzysztof Zasiadły; [Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce]. - Łódź: Fundacja INKUBATOR, 1995
252.    Parki technologiczne: instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego / Krzysztof B. Matusiak. - Łódź: Fundacja INKUBATOR, 1995
253.    Ekonomika innowacji / pod redakcją Jerzego Czupiała. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1994
254.    What America does right: learning from companies that put people first / Robert H. Waterman Jr. - New York; London: W.W. Norton and Company, 1994
255.    Operacje i innowacje bankowe / Zbigniew Krzyżkiewicz. - Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca, 1993
256.    Polska nauka, technologia, restrukturalizacja 1993 / Bogdan Kacprzyński. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, 1993
257.    Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution / Michael Hammer, James Champy. - New York: Harper Business a division of Harper Collins Publishers, 1993
258.    Racjonalność i skuteczność mechanizmów sterowania postępem naukowo-technicznym / red. nauk. Sławomir Szwedowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
259.    Zarys innowatyki rolniczej / Zygmunt J. Przychodzień. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1991
260.    Sweet success: how NutraSweet created a billion dollar business / Joseph E. McCann. - Homewood, Illinois: Business One Irwin, 1990
261.    Made in America: regaining the productive edge / Michael L. Dertouzos [i in.]. - Cambridge: The Mit Press, 1989
262.    Motywacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych / Anna Krajewska. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989
263.    The change masters: innovation and entrepreneurship in the American corporation / Rosabeth Moss Kanter. - 1st Touchstone ed. - New York: Simon and Schuster, 1984
264.    Innowacje, wzrost i dobrobyt: postęp techniczny w ujęciu teoretycznym / William D. Nordhaus; [przeł. Elżbieta Krawczyńska]. - Tyt. oryg.: Invention, growth and welfare: a theoretical treatment of technological change. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
265.    Inwentyka: metody poszukiwania twórczych rozwiązań / A. Kaufmann, M. Fustier, A. Drevet; tł. [z fr.] Michał Wołodźko. - Tyt. oryg.: Inventique: nouvelles méthodes de créativé. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975
266.    Instructional product development / editors Robert L. Baker, Richard E. Schutz. - New York: Van Nostrand Reinhold, 1971
267.    Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970