Centrum Innowatyki w WSB-NLU

 

Centrum Innowatyki partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji

 

 


W ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2014, Centrum Innowatyki uczestniczyło po raz piąty w Targach Innowacji oraz po raz trzeci było także wyróżnione możliwością włączenia się w organizację Małopolskiego Festiwalu Innowacji w roli partnera. W 2014 r. roku Centrum Innowatyki oferowało ciekawe i inspirujące warsztaty:

• 27 maja 2014, “Innowacyjne modele biznesowe: jak wymyślać na nowo formułę działalności”, godz.  19:00 – 20:00, WSB-NLU, sala 129/C
• 28 maja, “Myślenie kreatywne i budowanie kultury innowacji”, godz. 19:00 – 20:00, WSB-NLU, sala 129/C
• 29 maja, “Myślenie kreatywne i budowanie kultury innowacji”, godz. 11:00 – 12:00, Kraków, Mały Rynek - namiot, stoisko 46
• 29 maja, “Myślenie kreatywne i budowanie kultury innowacji”, godz. 14:00 – 15:00, Kraków, Mały Rynek - namiot, stoisko 46

Małopolski Festiwal Innowacji to największe wydarzenie w regionie prezentujące innowacyjność i kreatywność małopolskich firm i naukowców. W tym roku, śladem poprzednich edycji, WojewództwoMałopolskie zaprosiło do współtworzenia tego przedsięwzięcia małopolskie przedsiębiorstwa,instytuty badawcze, instytucje wspierające przedsiębiorczość i innowacje, regionalne uczelnie wyższe oraz działające w ich strukturach centra transferu technologii.

Zadaniem Festiwalu jest promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu technologii,
a także zaprezentowanie w atrakcyjnej formie potencjału innowacyjnego Małopolski. Tematy
poruszane przez polskich i zagranicznych gości oscylować będą wokół najnowszych trendów w
rozwoju innowacyjnych produktów, a także nowych możliwości finansowania innowacji ze środków
UE, które w szczególności skierowane będą na tzw. inteligentne specjalizacje regionalne oraz na
reindustrializację gospodarki.

Adresatami Małopolskiego Festiwalu Innowacji są przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, studenci i
instytucje otoczenia biznesu. To dla nich, w wybranych miastach regionu, przygotowanych będzie
szereg wydarzeń poświęconych innowacjom i przedsiębiorczości. Uczestnicy Festiwalu spotykają
się m.in. na największych regionalnych targach innowacji, ciekawych konferencjach, inspirujących szkoleniach czy warsztatach. Prowadzone będą spotkania z przedsiębiorcami, wystawy i pokazy
multimedialne oraz intrygujące spotkania kreatywne. W ubiegłym roku, w ramach Festiwalu
Innowacji dwudziestu pięciu partnerów zorganizowało ponad pięćdziesiąt imprez w różnych miastach
Małopolski oraz w Brukseli. 

Patronat honorowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

 

Centrum Innowatyki w międzynarodowym konsorcjum badawczym

Dzięki aktywności Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce i jedyna szkoła biznesu, została członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego, które otrzymało grant 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt  “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (“REINVENT: Transformacja MŚP w sektorze kreatywnym poprzez innowacyjną zmianę modelu biznesowego”) jest finansowany w ramach programu Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP).

Konsorcjum badawcze tworzą dwie jednostki uczelniane: Center for Research on Innovation and Entrepreneurship, School of Business, Reykjavik University (Islandia) i Centrum Innowatyki, Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, oraz trzy firmy z Islandii, Danii i Polski, łączące nowoczesne technologie informatyczne z pracą twórczą (architektura, wizualizacje komputerowe, design itp.).

Projekt REINVENT, zgodnie z założeniami programu Marie Curie, opiera się na budowaniu współpracy, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi a przemysłem i biznesem. 4-letni grant sfinansuje w latach 2013-2016 pracę badawczą kadry akademickiej w firmach oraz wizyty studialne pracowników firm w uczelniach tworzących konsorcjum. Nie chodzi przy tym o wygodne pobyty pracowników naukowych z jednej uczelni w zaciszu bibliotecznym drugiej uczelni, lecz o podglądanie codziennego życia prawdziwych firm.

“Model biznesowy” jest syntetycznym opisem “metabolizmu” firmy lub instytucji, który odpowiada na zasadnicze pytania istotne w świecie organizacji. Czym dana organizacja się zajmuje? Jakie wartości oferuje swoim klientom poprzez swoje produkty? Jak powinna wykorzystać zasoby (materialne i, co jeszcze ważniejsze, ludzkie) jakimi dysponuje? Jak powinna dążyć do zdobycia przewagi konkurencyjnej, która pozwoli jej osiągnąć i utrzymać dochodowość? Jak powinna kultywować relacje ze swoimi biznesowymi partnerami oraz klientami? A więc, co warto podkreślić, model biznesowy to znacznie więcej niż „plan biznesowy”.

Celem pośrednim projektu jest opracowanie uniwersalnych i praktycznych metod zarządzania kreatywnością pracowników oraz sposobów budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności, które mogą być zastosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w najróżniejszych branżach. Nie jest jednak naszym celem zastosowanie kreatywnego myślenia do unowocześniania produktów lub usług oferowanych przez firmy. Zasadniczym celem projektu jest zbudowanie narzędzi wspomagających menedżerów w procesie innowacyjnego rewidowania modeli biznesowych, według których działają ich firmy.

 Zachęcamy do śledzenia strony projektu: http://reinventproject.wordpress.com/

 

Innovaria