Centrum Innowatyki w WSB-NLU

 

Pomysłowe Dzieci

Współpraca z Sądecką Akademią Dziecięcą (SAD)

Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) działa od 2009 roku jako edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie. Projekt realizuje Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z Centrum Językowym przy WSB-NLU oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Projekt ma na celu pobudzanie aktywności poznawczej, popularyzację wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 7–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU.

Warsztaty biznesowe w ramach SAD, mają za zadanie inspirowanie dzieci do założenia i prowadzenia kiedyś, w przyszłości, własnej firmy. W czasie zajęć, dzieci biorą udział w tworzeniu i zarządzaniu wirtualną firmą.

W ramach współpracy z Sądecką Akademią Dziecięcą (SAD) dr Michał Jasieński (Koordynator Merytoryczny Projektu) oraz mgr Magdalena Rzeźnik (Kierownik Centrum Innowatyki), poprowadzili dwa z cyklu 10 warsztatów biznesowych w dwóch 25-osobowych grupach dzieci z zakresu  myślenia kreatywnego:

Warsztat pt. „Rozplatając tęczę pomysłów: z czego będzie sławna moja firma?”, miał na celu rozbudzenie wyobraźni i pomoc w szukaniu pomysłów na produkty i w kreowaniu oferty. Zobacz więcej

Warsztat pt. „Po nitce do kłębka: w poszukiwaniu nazwy,  której nikt się nie oprze”  poprzez zabawę i ćwiczenia umożliwił dzieciom znalezienie pomysłów na nazwę firmy i na nazwy produktów.