Centrum Innowatyki w WSB-NLU

 

Kreatywni Studenci

Centrum Innowatyki ogłasza:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla studentów i doktorantów
na tekst o tematyce związanej
z innowacyjnością
: „Jak rozwijać innowacyjność pracowników, firm i instytucji“

Najlepsza zgłoszona praca (miejsce 1-sze) zostanie wyróżniona nagrodą pieniężną w wysokości 1500 PLN oraz pokryciem kosztów tłumaczenia tekstu na język angielski.

Autor (lub autorzy) zostaną zaproszeni do opublikowania pracy, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, w czasopiśmie „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation“ (8 pkt.). Dokładne informacje wydawnicze znajdują się na stronie czasopisma: jemi.edu.pl.

Autorzy dwóch kolejnych wyróżnionych prac (miejsca 2-gie i 3-cie) uzyskają możliwość (po otrzymaniu pozytywnych recenzji) bezpłatnej ich publikacji w polskojęzycznym tomie monograficznym „Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność przedsiębiorców, menedżerów, naukowców i urzędników”, który ukaże się w sierpniu 2014 roku nakładem wydawnictwa WSB-NLU.

Prace należy nadsyłać na adres: centrum.innowatyki@wsb-nlu.edu.pl w formacie docx nie później niż do 15 lipca 2014 r. (godz. 23:59). Tekst powinien mieć od 2500 do 8000 słów oraz abstrakt (max. 500 słów) i może mieć charakter akademickiego artykułu przeglądowego, teoretycznego, polemicznego lub może być oparty na badaniach empirycznych.

Serdecznie zapraszamy!

 


Festiwal Przedsiębiorczości BOSS

W ramach sądeckiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność) dr Michał Jasieński inspirował studentów do szukania pomysłów na biznes.

 


Warsztaty z Mindmappingu

 

 

W ramach współpracy z Centrum Innowatyki - Wojciech Zawisz - pierwszy Polak posiadający oficjalną akredytację ThinkBuzan Ltd z Cardiff, UK (www.ThinkBuzan.com) oraz współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej INTEGRALE przeprowadził, w grupie zainteresowanych studentów, warsztaty pt. "Mindmapping – szwajcarski scyzoryk dla Twojego umysłu", ucząc ich tworzenia tzw. map myśli jako techniki kreatywnego notowania, dzięki której nauka i praca stają się przyjemniejsze i bardziej efektywne. Twórcą koncepcji mindmappingu jest brytyjski naukowiec, Tony Buzan, a u jej podstaw leży naturalny sposób pracy ludzkiego mózgu. Uczestnicy warsztatu mieli okazję poznać główne zasady mindmappingu oraz przykłady stosowania map myśli w codziennym życiu.