Centrum Innowatyki w WSB-NLU

 

Innowacyjni Pracownicy

 

Szkolenia z innowatyki

W maju 2011 r. podczas XXII Dorocznej Konferencji  Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) pt. „INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OPARTEJ NA WIEDZY – ROLA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, organizowanej wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gliwicach, dr Michał Jasieński przeprowadził szkolenia poświęcone innowatyce. 

W czasie zajęć, przedstawiono przegląd praktycznych sposobów generowania innowacyjnych rozwiązań oraz przełamywania oporu przed kreatywnością. Zaprezentowano także bazy danych, indeksy ilościowe i narzędzia informatyczne pomocne w pracy menedżera działającego na styku przedsiębiorczości i nauki.