Centrum Innowatyki w WSB-NLU

 

Błyskotliwa Młodzież


Warsztaty z kreatywności

W czerwcu 2014 r. przedstawiciele Centrum Innowatyki mieli przyjemność przeprowadzić warsztaty z kreatywności i myślenia krytycznego dla młodzieży I-szej klasy o profilu psychologiczno-językowym, VI Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs EduRing

W ramach współpracy z Marketingowym Kołem Naukowym - organizatorami konkursu EduRing dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach edycji 2010 i 2011, dr Michał Jasieński (koordynator merytoryczny projektu "Innowacja i Kooperacja - symbioza nauki i biznesu") oraz mgr Magdalena Rzeźnik (opiekun Centrum Innowatyki) przeprowadzili warsztaty pt. "Super-kreatywność, czyli jak mieć innowacyjne pomysły" dla uczniów zakwalifikowanych szkół zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz uczniów szkół biorących udział w programie "Partnerska Szkoła" organizowanym przez WSB-NLU. 

W edycji  EduRing 2010 w warsztatach udział wzięły zespoły z nw. szkół:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Limanowej
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
3. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu
4. Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu
6. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im W Witosa w Nawojowej
7. Liceum Ogólnokształcące im. Skłodowskiej-Curie
8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
9. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Generała Józefa Kustronia
10. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

W ramach konkursu EduRing 2011 w warsztatach z kreatywności uczestniczyły zespoły reprezentujące szkoły takie jak:
1. Zespół Szkół nr. 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu
3. Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu
4. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
5. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
7. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach poświęconych obu edycjom.

EduRing 2010
EduRing 2011

Konkurs dla studentów i młodzieży szkolnej "Droga na Harvard"

W imieniu Harvard Club of Poland, Centrum Innowatyki oraz Dział Marketingu i Rekrutacji WSB-NLU zorganizowały spotkanie dla studentów i młodzieży szkolnej dotyczące II edycji ogolnopolskiego konkursu "DROGA NA HARVARD". Spotkanie odbyło się w siedzibie WSB-NLU w kwietniu 2011 r.

Informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem:
http://www.droganaharvard.pl