Centrum Innowatyki w WSB-NLU

Centrum Innowatyki w WSB-NLU zostało powołane w 2010 roku. Centrum ma charakter jednostki badawczo-dydaktycznej, o strukturze bardziej elastycznej niż typowe katedry uczelniane.
Podstawową działalnością Centrum Innowatyki jest:

Podstawową działalnością Centrum Innowatyki jest:

  • promowanie innowacyjności;
  • działania organizacyjne (spotkania, konferencje, Forum Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;
  • koordynowanie działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej.

Na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2011, Centrum Innowatyki zostało nagrodzone medalem im. A. Graczyńskiego za wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w środowisku akademickim. W roku 2014 Centrum Innowatyki już po raz piąty było wystawcą Małopolskich Targów Innowacji w Krakowie na Małym Rynku. Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy zaproszenie od przedstawicieli Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do współpracy przy organizacji i realizacji Małopolskiego Festiwalu Innowacji.